GIÁ LUÔN TỐT NHẤT CHO DOANH NGHIỆP

Chuyển văn bản thành giọng nói tiếng Việt

Gói TTS45

400.000đ

1.000.000 Ký tự

45 ngày sử dụng

Tối đa 10000 ký tự mỗi lần xử lý

Tùy chọn giọng đọc

Hình thức sử dụng (Website, API)

Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

Đăng ký ngay

Gói TTS60

1.000.000đ

2.500.000 Ký tự

60 ngày sử dụng

Tối đa 20000 ký tự mỗi lần xử lý

Tùy chọn giọng đọc

Hình thức sử dụng (Website, API)

Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

Đăng ký ngay

Gói TTS180

2.000.000đ

8.000.000 Ký tự

180 ngày sử dụng

Tối đa 20.000 ký tự mỗi lần xử lý

Tùy chọn giọng đọc

Hình thức sử dụng (Website, API)

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đăng ký ngay

Gói TTS365

5.000.000đ

25.000.000 Ký tự

365 ngày sử dụng

Tối đa 20.000 ký tự mỗi lần xử lý

Tùy chọn giọng đọc

Hình thức sử dụng (Website, API)

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đăng ký ngay

Gói TTS30

300.000đ

200.000 Ký tự

30 ngày sử dụng

Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

Tùy chọn giọng đọc

Hình thức sử dụng (Website, API)

Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

Đăng ký ngay

Gói TTS20

0.66đ/ký tự

Tổng sản lượng tháng

Từ 1.000.001 – 20.000.000 Ký tự

Tối đa 20.000 ký tự mỗi lần xử lý

Tùy chọn giọng đọc

Hình thức sử dụng (Website, API)

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đăng ký ngay

Gói TTS50

0.60đ/ký tự

Tổng sản lượng tháng

Từ 20.000.001 – 50.000.000 Ký tự

Tối đa 20.000 ký tự mỗi lần xử lý

Tùy chọn giọng đọc

Hình thức sử dụng (Website, API)

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đăng ký ngay

Gói TTS100

0.52đ/ký tự

Tổng sản lượng tháng

Từ 50.000.001 – 100.000.000 Ký tự

Tối đa 20.000 ký tự mỗi lần xử lý

Tùy chọn giọng đọc

Hình thức sử dụng (Website, API)

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đăng ký ngay

Gói TTSEXTRA

0.40đ/ký tự

Tổng sản lượng tháng

>100.000.001 Ký tự

Tối đa 20.000 ký tự mỗi lần xử lý

Tùy chọn giọng đọc

Hình thức sử dụng (Website, API)

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đăng ký ngay

Gói TTS1

0.72đ/ký tự

Tổng sản lượng tháng

<= 1.000.000 Ký tự

Tối đa 20.000 ký tự mỗi lần xử lý

Tùy chọn giọng đọc

Hình thức sử dụng (Website, API)

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đăng ký ngay

GIÁ LUÔN TỐT NHẤT CHO DOANH NGHIỆP

Sản xuất video tự động

Video 2

400.000đ

50.000 Ký tự

Số lượng giọng đọc: 3

Chất lượng video: 144p, 240p, 360p, 480p, 720p, 1080p

Số phút tối đa/video: 30 phút

Số frame tối đa/video: 60

Dung lượng lưu trữ trên Cloud: 10GB

Hạn sử dụng gói cước: 7 ngày

Thời gian lưu trữ dữ liệu: 14 ngày

Hỗ trợ: 24/7

Đăng ký ngay

Video 3

1.200.000đ

200.000 Ký tự

Số lượng giọng đọc: Tùy chọn

Chất lượng video: 144p, 240p, 360p, 480p, 720p, 1080p

Số phút tối đa/video: 30 phút

Số frame tối đa/video: 90

Dung lượng lưu trữ trên Cloud: 20GB

Hạn sử dụng gói cước: 30 ngày

Thời gian lưu trữ dữ liệu: 30 ngày

Hỗ trợ: 24/7

Đăng ký ngay

Video 4

2.000.000đ

400.000 Ký tự

Số lượng giọng đọc: Tùy chọn

Chất lượng video: 144p, 240p, 360p, 480p, 720p, 1080p

Số phút tối đa/video: 30 phút

Số frame tối đa/video: 90

Dung lượng lưu trữ trên Cloud: 50GB

Hạn sử dụng gói cước: 60 ngày

Thời gian lưu trữ dữ liệu: 60 ngày

Hỗ trợ: 24/7

Đăng ký ngay

Video 5

4.000.000đ

1.000.000 Ký tự

Số lượng giọng đọc: Tùy chọn

Chất lượng video: 144p, 240p, 360p, 480p, 720p, 1080p

Số phút tối đa/video: 30 phút

Số frame tối đa/video: 180

Dung lượng lưu trữ trên Cloud: 100GB

Hạn sử dụng gói cước: 60 ngày

Thời gian lưu trữ dữ liệu: 60 ngày

Hỗ trợ: 24/7

Đăng ký ngay

Video 1

200.000đ

20.000 Ký tự

Số lượng giọng đọc: 1

Chất lượng video: 144p, 240p, 360p, 480p, 720p

Số phút tối đa/video: 15 phút

Số frame tối đa/video: 15

Dung lượng lưu trữ trên Cloud: 5GB

Hạn sử dụng gói cước: 7 ngày

Thời gian lưu trữ dữ liệu: 14 ngày

Hỗ trợ: Giờ hành chính

Đăng ký ngay

GIÁ LUÔN TỐT NHẤT

Chuyển văn bản thành giọng nói tiếng Việt

Gói TTS30

300.000đ

200.000 Ký tự

30 ngày sử dụng

Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

Tùy chọn giọng đọc

Hình thức sử dụng (website, API)

Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

Đăng ký ngay

Gói TTS45

400.000đ

1.000.000 Ký tự

45 ngày sử dụng

Tối đa 10000 ký tự mỗi lần xử lý

Tùy chọn giọng đọc

Hình thức sử dụng (website, API)

Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

Đăng ký ngay

Gói TTS60

1.000.000đ

2.500.000 Ký tự

60 ngày sử dụng

Tối đa 20000 ký tự mỗi lần xử lý

Tùy chọn giọng đọc

Hình thức sử dụng (website, API)

Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

Đăng ký ngay

Gói TTS180

2000.000đ

8.000.000 Ký tự

180 ngày sử dụng

Tối đa 20.000 ký tự mỗi lần xử lý

Tùy chọn giọng đọc

Hình thức sử dụng (web/ API)

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đăng ký ngay

Gói TTS365

5.000.000đ

25.000.000 Ký tự

365 ngày sử dụng

Tối đa 20.000 ký tự mỗi lần xử lý

Tùy chọn giọng đọc

Hình thức sử dụng (Web/ API)

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đăng ký ngay

Gói TTS1

0.72đ/ký tự

Tổng sản lượng tháng

<= 1.000.000 Ký tự

Tối đa 20.000 ký tự mỗi lần xử lý

Tùy chọn giọng đọc

Hình thức sử dụng (Website, API)

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đăng ký ngay

Gói TTS20

0.66đ/ký tự

Tổng sản lượng tháng

Từ 1.000.001 – 20.000.000 Ký tự

Tối đa 20.000 ký tự mỗi lần xử lý

Tùy chọn giọng đọc

Hình thức sử dụng (Website, API)

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đăng ký ngay

Gói TTS50

0.60đ/ký tự

Tổng sản lượng tháng

Từ 20.000.001 – 50.000.000 Ký tự

Tối đa 20.000 ký tự mỗi lần xử lý

Tùy chọn giọng đọc

Hình thức sử dụng (Website, API)

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đăng ký ngay

Gói TTS100

0.52đ/ký tự

Tổng sản lượng tháng

Từ 50.000.001 – 100.000.000 Ký tự

Tối đa 20.000 ký tự mỗi lần xử lý

Tùy chọn giọng đọc

Hình thức sử dụng (Website, API)

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đăng ký ngay

Gói TTSEXTRA

0.40đ/ký tự

Tổng sản lượng tháng

>100.000.001 Ký tự

Tối đa 20.000 ký tự mỗi lần xử lý

Tùy chọn giọng đọc

Hình thức sử dụng (Website, API)

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đăng ký ngay

Sản xuất video tự động

Video 1

200.000đ

20.000 Ký tự

Số lượng giọng đọc: 1

Chất lượng video: 144p, 240p, 360p, 480p, 720p

Số phút tối đa/ video: 15 phút

Số frame tối đa/video: 15

Dung lượng lưu trữ trên Cloud: 5GB

Hạn sử dụng gói cước: 7 ngày

Thời gian lưu trữ dữ liệu: 14 ngày

Hỗ trợ: Giờ hành chính

Đăng ký ngay

Video 2

400.000đ

50.000 Ký tự

Số lượng giọng đọc: 3

Chất lượng video: 144p, 240p, 360p, 480p, 720p, 1080p

Số phút tối đa/ video: 30 phút

Số frame tối đa/video: 60

Dung lượng lưu trữ trên Cloud: 10GB

Hạn sử dụng gói cước: 7 ngày

Thời gian lưu trữ dữ liệu: 14 ngày

Hỗ trợ: 24/7

Đăng ký ngay

Video 3

1.200.000đ

200.000 Ký tự

Số lượng giọng đọc: Tùy chọn

Chất lượng video: 144p, 240p, 360p, 480p, 720p, 1080p

Số phút tối đa/ video: 30 phút

Số frame tối đa/video: 90

Dung lượng lưu trữ trên Cloud: 20GB

Hạn sử dụng gói cước: 30 ngày

Thời gian lưu trữ dữ liệu: 30 ngày

Hỗ trợ: 24/7

Đăng ký ngay

Video 4

2.000.000đ

400.000 Ký tự

Số lượng giọng đọc: Tùy chọn

Chất lượng video: 144p, 240p, 360p, 480p, 720p, 1080p

Số phút tối đa/ video: 30 phút

Số frame tối đa/video: 90

Dung lượng lưu trữ trên Cloud: 50GB

Hạn sử dụng gói cước: 60 ngày

Thời gian lưu trữ dữ liệu: 60 ngày

Hỗ trợ: 24/7

Đăng ký ngay

Video 5

4.000.000đ

1.000.000 Ký tự

Số lượng giọng đọc: Tùy chọn

Chất lượng video: 144p, 240p, 360p, 480p, 720p, 1080p

Số phút tối đa/ video: 30 phút

Số frame tối đa/video: 180

Dung lượng lưu trữ trên Cloud: 100GB

Hạn sử dụng gói cước: 60 ngày

Thời gian lưu trữ dữ liệu: 60 ngày

Hỗ trợ: 24/7

Đăng ký ngay