Điều kiện vận chuyển và giao dịch

– Phương thức giao hàng

+ Cách 1: Khách hàng có thể tự tạo tài khoản ở mục Đăng ký để mua dịch vụ trên website https://textsmart.vn/.

+ Cách 2: TextSmart sẽ tạo tài khoản giúp cho khách hàng và gửi đường link đăng nhập cho khách hàng. TextSmart sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu cho khách hàng để sử dụng dịch vụ.

– Thời hạn ước tính cho việc giao hàng từ 1-2 ngày.

– Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, TextSmart sẽ có thông tin kịp thời cho khách hàng.